Close

Gestió dels residus

Dels 17 punts de les Nacions Unides per al planeta, varem elegir el punt de la Gestió de Residus i Canvi Climàtic perquè creim que és un dels problemes que viurem més directament i hem d’intentar posar-hi solucions abans de que sigui massa tard. 

Gestión Residuos incii

Si pensam en les causes del canvi climàtic, una de les primeres en que pensam és la gestió dels residus. Els darrers anys als nuclis de població s’ha anat millorant el sistema de recollida per afavorir les 3R (reduir, reutilitzar, reciclar). 

A més, hem vist que, al menys a Mallorca, hi ha dos sistemes de recollida difererenciats: recollida selectiva (pobles) i recollida per contenidors (Palma). Cada tipus de recollida té els seus punts forts i febles, així que per què no pensar en com podriem fer dels dos una solució millor, una manera de solventar aquest problema? 

Nosaltres hem ideat com es podria resoldre aquest problema, però primer hem d’informar-nos. Cliqueu en els botons per continuar.